ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

69

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นายฉันชาย โรจนสโรช เลขานุการศาลแพ่งช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป และร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ครบรอบ 136 ปี ณ บริเวณศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
อ่านข่าว