หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 90
อ.1746/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3099/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3275/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4188/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อพ.1/59
ฟังคำพิพากษาอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1679/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1022/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1029/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1030/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1034/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1041/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1042/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1043/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1044/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1045/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1055/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1057/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1060/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1062/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.987/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1692/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3470/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.760/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1393/54
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.802/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1844/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1927/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1928/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1938/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1939/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1940/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1941/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1942/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1943/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1944/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1945/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1946/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1947/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1950/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1951/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1952/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1953/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1954/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1970/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1997/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1998/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1999/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2000/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2001/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1012/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1013/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1014/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1015/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1017/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1018/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1019/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1020/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1021/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1023/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1031/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1032/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1033/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1035/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1042/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1526/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1782/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1795/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1827/59
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1858/59
ไต่สวน100/2
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1904/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1907/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2566/58
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3069/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3221/58
นัดฟังฯ(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.4064/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.4174/57
ฟังผลชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4306/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.4307/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4446/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.4482/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.4494/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.888/59
นัดฟังคำพิพากษา/ฟังผลชำระ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.890/59
นัดฟังคำพิพากษา/ฟังผลชำระ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.169/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.173/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5590/57
ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1599/58
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1814/58
สืบพยานผู้ร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.2306/57
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.68/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)