หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 51
อ.321/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1462/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1481/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1570/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันทื
อ.1573/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันท์
ผบ.4008/57
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.120/59
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1261/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1262/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1263/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1264/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1265/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1266/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1267/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1268/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1269/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1270/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1271/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1272/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1273/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1274/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1275/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1276/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.1277/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1278/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1279/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1280/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.1292/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1505/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันท์
อ.1517/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันท์
อ.1519/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันทื
อ.1526/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันท์
อ.2503/58
ไต่สวนหรือฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.3051/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.3221/58
สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3339/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.3529/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3777/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.4134/58
นัดฟังคำพิพากษา(ขัง)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4188/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.4386/58
ฟังผล/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4480/55
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.881/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
ช.17/58
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6008/58
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6214/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1801/58
นัดสืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.2086/58
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.388/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11
พ.581/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.587/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)