ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

30

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์และข้าราชการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานีและข้าราชการศาลแขวงอุดรธานี เนื่องในโอกาสได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำระบบประเมินความเสี่ยงมาทดลองใข้ในชั้นขอปล่อยชั่วคราวในศาลชั้นต้น  ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 262
อ.2149/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3161/60
ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3163/60
ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.552/55
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3172/60
ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3176/60
ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3183/60
ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3437/60
ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3249/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3345/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3440/60
ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3180/60
ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3184/60
ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3368/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ขค.1/60
ไต่สวนคำร้อง (ผู้คัดค้าน)
ห้องพิจารณาที่ -
ขบ.9/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2736/60
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3129/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3130/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3131/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3132/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3133/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3462/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3463/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3470/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3471/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3477/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3478/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3479/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3480/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3481/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3486/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3487/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3488/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3489/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3502/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3503/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3504/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3523/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3551/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3552/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3553/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3554/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3555/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3556/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3561/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3562/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3563/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3564/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3566/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3575/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3576/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3577/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3578/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3579/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3581/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3582/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3583/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3584/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3585/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3586/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3587/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3588/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3589/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3590/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3591/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3592/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3603/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3604/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3605/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3606/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3607/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3952/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3955/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3966/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4267/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4268/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4269/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4270/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4271/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4276/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4284/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4285/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4286/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4287/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4288/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4289/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4290/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4512/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4513/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4517/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4518/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4523/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4589/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4647/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4648/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4649/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4650/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4651/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4652/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4653/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4654/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4655/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5158/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5846/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6549/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6635/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7074/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1458/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1460/60
ไกล่เกลี่ย ชี้ฯ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1463/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1465/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1471/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1481/60
ไกล่เกลี่ย ชี้ฯ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1515/60
ไกล่เกลี่ย ชี้ฯ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1556/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.24/51
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.426/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.738/60
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.818/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3179/60
ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3198/60
ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3203/60
ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2475/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2476/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.359/59
สืบพยานตามคำท้า
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1105/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1471/60
ไต่สวน 44/1
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2453/60
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2877/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3016/60
ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3136/60
ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3274/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3328/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3415/59
นัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3997/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4543/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
ขร.2/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1598/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2289/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2290/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3124/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3125/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3126/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3127/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3128/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3457/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3458/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3464/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3465/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3466/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3467/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3468/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3469/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3472/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3473/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3474/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3475/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3476/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3482/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3483/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3484/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3485/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3516/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3518/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3519/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3520/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3521/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3522/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3524/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3525/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3526/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3527/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3528/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3529/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3530/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3535/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3536/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3537/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3538/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3544/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3545/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3546/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3547/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3548/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3549/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3550/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3557/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3558/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3559/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3560/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3570/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3571/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3572/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3573/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3574/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3594/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3595/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3596/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3597/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3598/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3599/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3600/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3601/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3602/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3949/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3950/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3951/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3969/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4262/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4263/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4264/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4265/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4266/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4272/60
rb
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4273/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4274/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4275/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4277/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4278/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4279/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4280/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4281/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4282/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4283/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4291/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4504/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4505/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4506/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4507/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4508/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4509/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4510/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4511/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4514/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4515/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4516/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4522/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4675/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.581/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.886/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.9727/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1423/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1425/60
ไกล่เกลี่ย ชี้ฯ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1445/60
ไกล่เกลี่ย ชี้ฯ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1446/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1464/60
ไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1464/60
ไกล่เกลี่ย ชี้ฯ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1510/60
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1702/50
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2541/59
นัดตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.315/39
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.328/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.482/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.542/60
ไตสวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.857/60
นัดตรวจแผนที่/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3164/60
ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3414/60
ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3432/60
ตรวจพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1851/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1852/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2523/59
นัดตรวจแผนที่
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)