หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
เขตอำนาจศาล  
ตรวจสอบผลหมาย 
เกณฑ์การประกันตัว  
หลักฐานการยื่นประกันตัว  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  
ผู้ดูแลระบบ 


 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ   4 พ.ย. 2558 ( อ่าน : 68 )
ประกาศ แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอม   30 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 31 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ   20 ต.ค. 2558 ( อ่าน : 107 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ   17 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 86 )
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลฯและบ้านพัก   14 ก.ย. 2558 ( อ่าน : 28 )
ประกาศศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ   24 ส.ค. 2558 ( อ่าน : 85 )
แบบพิมพ์ศาลที่แก้ไขใหม่   26 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 618 )


การตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 4
การตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 4
  :: วันที่ 24 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
วันปิยมหาราช ประจำปี 2558
วันปิยมหาราช ประจำปี 2558
  :: วันที่ 27 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 113 )
แสดงความยินดีเนื่องจากโยกย้ายตำแหน่ง
แสดงความยินดีเนื่องจากโยกย้ายตำแหน่ง
  :: วันที่ 27 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 111 )
ศาลจังหวัดบึงกาฬดูงาน การรับ-ส่งเอกสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์
ศาลจังหวัดบึงกาฬดูงาน การรับ-ส่งเอกสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์
  :: วันที่ 27 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 82 )
วันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ  วันตำรวจ ประจำปี 2558
วันคล้ายวันสถาปนากรมตำรวจ วันตำรวจ ประจำปี 2558
  :: วันที่ 13 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 73 )
เยี่ยมคลอดเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
เยี่ยมคลอดเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
  :: วันที่ 13 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 119 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)