หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
เขตอำนาจศาล  
ตรวจสอบผลหมาย 
เกณฑ์การประกันตัว  
หลักฐานการยื่นประกันตัว  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  
ผู้ดูแลระบบ 


 

 

 

 

ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการขายอาหาร ณ โรงอาหารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์   23 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 98 )
การรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการขายอาหาร ณ โรงอาหาร ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์   2 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 90 )
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลและบ้านพัก ครั้งที่ 3   28 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 37 )
การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เดือน ธันวาคม 2557 - มีนาคม 2558   11 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 165 )
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดฯ ครั้งที่ 2   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 24 )
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลและบ้านพัก   11 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 58 )
สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ครั้งที่ 2   27 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 31 )
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   15 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 34 )
แบบพิมพ์ศาลที่แก้ไขใหม่   26 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 567 )
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดฯ   7 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 33 )
ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร   22 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 26 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


กาแฟยามเช้า
กาแฟยามเช้า
  :: วันที่ 20 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
วันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2558
วันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2558
  :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 66 )
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2558
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2558
  :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 61 )
วันสถาปนาศาลยุติธรรม
วันสถาปนาศาลยุติธรรม
  :: วันที่ 21 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 161 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและคณะผู้พิพากษา  นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองกาฬสินธุ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯและคณะผู้พิพากษา นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองกาฬสินธุ์
  :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 162 )
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
  :: วันที่ 10 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 138 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)