หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
เขตอำนาจศาล  
ตรวจสอบผลหมาย 
เกณฑ์การประกันตัว  
หลักฐานการยื่นประกันตัว  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  
ผู้ดูแลระบบ 


 

 

 

 ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการขายอาหาร ณ โรงอาหารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์   23 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 73 )
การรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการขายอาหาร ณ โรงอาหาร ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์   2 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 75 )
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลและบ้านพัก ครั้งที่ 3   28 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 32 )
การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เดือน ธันวาคม 2557 - มีนาคม 2558   11 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 148 )
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดฯ ครั้งที่ 2   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 24 )
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลและบ้านพัก   11 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 54 )
สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ครั้งที่ 2   27 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 27 )
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   15 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 30 )
แบบพิมพ์ศาลที่แก้ไขใหม่   26 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 544 )
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดฯ   7 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 32 )
ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร   22 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 22 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับท่านธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับท่านธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
  :: วันที่ 11 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 84 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด ปี 2558
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด ปี 2558
  :: วันที่ 27 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 71 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ปี 2558
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ปี 2558
  :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 62 )
ตรวจสุขภาพประจำปี 2558
ตรวจสุขภาพประจำปี 2558
  :: วันที่ 25 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 77 )
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปี 2558
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปี 2558
  :: วันที่ 16 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 144 )
ขอพรปีใหม่จากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้อำนวยการ
ขอพรปีใหม่จากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้อำนวยการ
  :: วันที่ 25 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 216 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)