หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
เขตอำนาจศาล  
ตรวจสอบผลหมาย 
เกณฑ์การประกันตัว  
หลักฐานการยื่นประกันตัว  
ผู้ดูแลระบบ 

 

ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   24 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 8 )
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดฯ ครั้งที่ 3   6 มี.ค. 2557 ( อ่าน : 17 )
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลจังหวัดกาฬสินธุ์และอาคารชุดพักอาศัยฯ ครั้งที่ 3   3 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 23 )
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดฯ ครั้งที่ 2   4 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 39 )
ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์   18 ต.ค. 2556 ( อ่าน : 68 )
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดฯ   12 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 45 )
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์   3 ก.ย. 2556 ( อ่าน : 44 )
โครงการถ่ายภาพการส่งหมายแทนการเขียนแผนที่   16 มิ.ย. 2554 ( อ่าน : 409 )


วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
  :: วันที่ 25 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
ทำบุญเนื่องในวันศาลยุติธรรม
ทำบุญเนื่องในวันศาลยุติธรรม
  :: วันที่ 25 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
การแข่งขันกีฬา
การแข่งขันกีฬา "๑๓๒ ปี วันศาลยุติธรรม" ศาลในภาค ๔ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
รดน้ำ ดำหัว ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2557
รดน้ำ ดำหัว ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2557
  :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 99 )
วันจักรี ประจำปี ๒๕๕๗
วันจักรี ประจำปี ๒๕๕๗
  :: วันที่ 8 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 101 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ฯ ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ฯ ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
  :: วันที่ 2 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 131 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)