หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
เขตอำนาจศาล  
ตรวจสอบผลหมาย 
เกณฑ์การประกันตัว  
หลักฐานการยื่นประกันตัว  
ผู้ดูแลระบบ 

 

 

 

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดฯ ครั้งที่ 2   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 4 )
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลและบ้านพัก   11 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 28 )
สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ครั้งที่ 2   27 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 13 )
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   15 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 21 )
แบบพิมพ์ศาลที่แก้ไขใหม่   26 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 498 )
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดฯ   7 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 5 )
ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร   22 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 11 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: วันที่ 29 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี2557
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี2557
  :: วันที่ 23 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2557
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2557
  :: วันที่ 15 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมศึกษาดูงานศาลจังหวัดมหาสารคาม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมศึกษาดูงานศาลจังหวัดมหาสารคาม
  :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 80 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557
  :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 107 )
ท่านศิริชัย วัฒนโยธิน รองประธานศาลฎีกา ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
ท่านศิริชัย วัฒนโยธิน รองประธานศาลฎีกา ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
  :: วันที่ 25 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 208 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)