ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 130
อ.2457/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2785/59
นัดสมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2787/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1703/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1719/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1726/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1727/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1728/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1732/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1734/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2309/59
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1341/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2305/59
นัดตรวจสอบ/พิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2388/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1/58
นัดไต่สวนผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1135/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1504/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.753/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1659/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1660/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1720/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1722/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1723/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1724/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1725/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1013/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1058/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1084/59
สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1678/59
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2709/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2721/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2783/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2798/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3686/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.3858/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4109/58
นัดฟังคำพิพากษา(ขัง)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.486/59
นัดสืบพยานโจทก์-โจทก์ร่วม
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.4922/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.596/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.1254/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1470/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1956/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2677/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2700/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2721/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2772/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2786/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2813/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2823/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2864/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2882/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2971/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2994/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3024/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3071/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3078/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3089/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3224/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3238/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3297/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3464/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3573/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3587/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3734/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3753/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4064/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4079/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4098/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4148/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4180/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4279/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4295/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4359/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4531/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4651/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4662/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4665/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4673/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4681/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4685/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4686/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4802/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4807/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4913/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4992/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4993/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4994/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5000/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5001/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5011/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5125/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5140/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5168/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5199/59
นัดพิจาณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5249/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5280/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5453/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5481/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5487/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5510/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5516/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5580/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5616/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5679/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5702/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5726/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5750/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5815/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5821/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5900/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5967/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5973/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6002/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6010/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6031/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6047/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6053/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6071/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6160/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6195/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6215/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6217/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6223/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6230/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.889/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1024/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1058/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2563/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2563/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.336/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ