หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
เขตอำนาจศาล  
ตรวจสอบผลหมาย 
เกณฑ์การประกันตัว  
หลักฐานการยื่นประกันตัว  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  
ผู้ดูแลระบบ 


 

 

 

 

ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการขายอาหาร ณ โรงอาหารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์   23 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 104 )
การรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการขายอาหาร ณ โรงอาหาร ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์   2 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 99 )
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลและบ้านพัก ครั้งที่ 3   28 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 38 )
การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เดือน ธันวาคม 2557 - มีนาคม 2558   11 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 178 )
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดฯ ครั้งที่ 2   29 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 25 )
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลและบ้านพัก   11 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 60 )
สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ครั้งที่ 2   27 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 33 )
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   15 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 36 )
แบบพิมพ์ศาลที่แก้ไขใหม่   26 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 572 )
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดฯ   7 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 36 )
ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร   22 ส.ค. 2557 ( อ่าน : 28 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


โครงการ
โครงการ "“ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
  :: วันที่ 6 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
โครงการฯอบรมหลักสูตรและแแนวคิดการเจรจาไกล่เกลี่ยด้านการแพทย์ด้วยสันติวิธี
โครงการฯอบรมหลักสูตรและแแนวคิดการเจรจาไกล่เกลี่ยด้านการแพทย์ด้วยสันติวิธี
  :: วันที่ 6 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
การสัมมนาผู้ประนีประนอมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยในคดีอาญาและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
การสัมมนาผู้ประนีประนอมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยในคดีอาญาและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 54 )
พิธีเจริญพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศลฯ
พิธีเจริญพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศลฯ
  :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 52 )
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนฯ เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ ปี พ.ศ. 2558
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนฯ เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ ปี พ.ศ. 2558
  :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 42 )
โครงการถนนสายบุญ วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2558
โครงการถนนสายบุญ วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2558
  :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 46 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)