หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 284
พ.1498/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3431/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3441/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3765/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4526/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4530/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4533/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4535/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4545/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4548/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4551/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6868/58
นัดพิจารณา/ทำยอม/ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1496/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1512/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1513/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1331/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.135/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1423/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1535/56
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1930/59
ไต่สวน100/2
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2005/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2279/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2329/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2355/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2401/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2411/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2418/57
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2497/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11
อ.3048/56
ฟังผลการชำระหนี้/ฟังคำ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3362/58
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3513/54
ไต่สวนพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.372/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.3817/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3979/58
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.401/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.403/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.4054/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.632/59
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ -
อพ.5/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อพ.6/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อพ.7/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1684/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2531/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2533/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2539/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2548/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2552/59
พาจารณา0
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2561/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2569/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2572/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2573/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2587/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2590/59
พิจาณณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2600/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2603/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2609/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2612/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2629/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2634/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2635/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2640/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2643/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2651/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2652/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2654/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2666/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2673/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2676/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2679/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2682/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2683/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2685/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2693/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2701/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2707/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2708/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2710/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2711/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2716/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2717/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2722/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2727/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2731/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2752/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2756/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2760/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2768/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2769/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2772/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2776/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2783/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2789/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2790/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2793/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2795/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2801/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2803/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2804/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2813/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2816/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2817/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2821/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2828/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2829/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2834/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2836/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2838/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2840/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2842/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2844/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2851/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2860/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2864/59
พิจารณา0
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2866/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2869/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2872/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2875/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2876/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2880/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2882/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2883/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2888/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2896/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2900/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2905/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2907/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2911/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3226/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3231/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3235/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3237/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3238/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3239/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3242/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3247/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3248/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3254/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3256/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3261/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3263/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3265/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3274/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3281/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3285/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3288/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3290/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3302/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3313/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3316/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3321/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3327/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3333/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3342/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3393/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3395/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3402/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3405/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3435/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3438/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3445/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3446/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3449/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3450/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3454/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3455/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3456/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3460/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3461/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3466/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3511/59
ไกล่เกลี่ย ให้การหรือสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3514/59
ไกล่เกลี่ย ให้การหรือสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3515/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3517/59
ไกล่เกลี่ย ให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3526/59
ไกล่เกลี่ย ให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3528/59
ไกล่เกลี่ย ให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3534/59
ไกล่เกลี่ย ให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3538/59
ไกล่เกลี่ย ให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3554/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3564/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3616/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3620/59
ไกล่เกลี่ย ให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3627/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3634/59
ไกล่เกลี่ย ให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3636/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4424/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4427/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4428/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4432/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4434/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4451/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4453/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4459/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4462/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4473/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4476/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4477/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4478/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4488/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4504/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4509/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4512/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4514/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4516/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4536/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4563/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4564/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4583/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4585/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4587/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4592/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4593/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4597/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4613/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4707/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4711/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4757/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4763/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4766/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4769/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4775/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4780/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4782/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4783/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.4808/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5281/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5283/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5286/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5295/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5296/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5301/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5303/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5307/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5308/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5310/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5318/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5319/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5323/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5324/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5328/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5341/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5344/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5376/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5390/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5391/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5394/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5395/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5402/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5406/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5407/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5411/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5414/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5422/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5425/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5426/59
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5428/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5432/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5433/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5435/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5437/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5440/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5441/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5463/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5468/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5469/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5470/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5485/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5536/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5541/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5556/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5563/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5576/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5630/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5631/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5634/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5655/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5658/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5660/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5662/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5664/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.5665/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.6837/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.7068/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2104/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.2282/58
สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)