ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

321

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  นายฉันชาย โรจนสโรช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ร่วมต้อนรับท่านสันทัด สุจริต อธิบดีผู้พิพากษาภาค4 พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ.1728/61
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
อ.1868/61
นัดคุ้มครองสิทธิ
เวลา 13.00 น.