ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

33

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 นายถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน) ณ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 160
อ.2999/59
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3481/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3836/59
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3853/59
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4116/59
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4156/59
สอบคำให้การ ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4159/59
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4363/59
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
ขร.12/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ขค.10/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1450/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2654/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2655/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2861/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2972/59
ไต่สวนมูลฟ้อง/ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3156/59
นัดฟังผลการเจรจา
ห้องพิจารณาที่ -
บค.48/57
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10191/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10194/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8395/59
นัดสืบพยานโจทก์(ถามค้าน)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8664/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8883/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8889/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8898/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8992/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9228/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9229/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9230/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9231/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9232/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9233/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9296/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9297/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9298/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9299/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9362/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9363/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9364/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9365/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9366/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9367/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9368/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9369/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9370/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9371/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9372/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9373/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9374/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9376/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9377/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9378/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9384/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9385/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9386/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9387/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9388/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9389/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9390/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9456/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9457/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9458/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9459/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9460/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9461/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9462/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9463/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9464/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9465/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9964/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9965/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1124/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1729/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1864/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2107/59
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2108/59
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2196/59
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2236/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2298/59
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2364/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1485/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1993/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2101/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3155/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3198/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3206/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3434/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3485/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3748/59
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3763/59
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3803/59
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3804/59
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3829/59
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3941/59
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4093/59
สอบคำให้การและตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4755/57
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ -
อ.5302/55
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ขค.8/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ขค.9/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10025/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.10029/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2930/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.8645/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9058/59
นัดพิจารณา/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9070/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9109/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9294/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9295/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9300/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9301/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9302/59
0พิ
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9303/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9304/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9308/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9309/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9310/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9382/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9383/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9402/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9403/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9405/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9446/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9447/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9448/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9449/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9450/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9451/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9452/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9453/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9454/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9455/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9466/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9467/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9468/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9470/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9471/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9473/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9474/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9475/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9505/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9507/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9508/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9509/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9705/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9706/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9786/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9788/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9837/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.9909/59
ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1421/59
นัดพร้อมเพื่อไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1680/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1848/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1967/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2007/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2008/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2105/59
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2106/59
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2159/59
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2215/59
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2315/59
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.2836/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ