หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^
Slide background
Slide background
Slide backgroundข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 82
พ.1240/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1241/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1250/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1252/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1255/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.1257/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1261/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1276/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1277/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1278/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1279/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1280/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1282/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1284/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1822/59
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2184/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2282/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันท์
อ.3051/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.4886/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2376/59
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.2401/59
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.2420/59
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.464/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.1251/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1253/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1254/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9
พ.1256/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1258/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1259/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.1260/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.1267/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.1268/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1269/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.1270/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1271/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.1272/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.1275/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1388/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1676/58
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1934/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1951/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2165/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ สมานฉันทื
อ.2176/58
สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2187/59
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2194/59
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2244/59
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2836/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3376/58
นัดไต่สวน 100/2
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.3635/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3824/58
สืบจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.4010/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.4197/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.4363/58
สืบจำ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4499/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.4655/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9
อ.4710/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.474/58
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.4854/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.4971/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.5408/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.623/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.872/57
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.912/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.2351/59
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9
ผบ.2352/59
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2353/59
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2377/59
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.2378/59
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.5030/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.5865/58
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1018/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1019/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.1020/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.1042/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1379/57
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.442/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.871/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2055/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2058/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2066/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.2079/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.1746/59
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)