ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

36

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายฉันชาย โรจนสโรช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้พิพากษาและข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมต้อนรับ   นายสันทัด  สุจริต อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ในหัวข้อเรื่องการตรวจเยี่ยมและปรึกษาหารือข้อข้าราชการเกี่ยวกับการบริหารงานรวมถึงรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ 
อ่านข่าว