ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^

พิธีมอบถุงพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

พิธีมอบถุงพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์