ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^

งานวันรพี ประจำปี 2560

งานวันรพี ประจำปี 2560
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ร่วมกันจัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย  ณ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์