ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^

พิธีมอบถุงพระราชทาน ณ ที่ว่าการอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

พิธีมอบถุงพระราชทาน ณ ที่ว่าการอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดย ร.อ.ไพบูลย์ สุขเจตนี รรก.ผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์ 904 และหัวหน้าฝ่ายที่ประทับส่วนแยกวังศุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ที่ว่าการอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์