ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^

พิธีมอบถุงพระราชทาน ณ วัดบ้านดอนยานาง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

พิธีมอบถุงพระราชทาน ณ วัดบ้านดอนยานาง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีมอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ณ สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (เขื่อนลำปาว) และมอบถุงพระราชทาน ณ วัดบ้านดอนยานาง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์