ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^

โครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว

โครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายสถาบัน บุญเติม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานเปิดโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจเกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกันมากยิ่งขึ้น