ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^

เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561

เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายฉันชาย โรจนสโรช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมถวายมาลัยสักการะ วางพวงมาลาเพื่อลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์