ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องด้วย ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องด้วย ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกราคม ๒๕๖๑ นายฉันชาย โรจนสโรช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์และข้าราชการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ        ณ ห้องแสดง อาคาารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น