ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^

วันรพี ประจำปี 2561

วันรพี ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายฉันชาย โรจนสโรช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ร่วมจัดงานวันรพีประจำปี 2561 ร่วมกันจัดงานวันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย (วันรพี) ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ์ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคง แก่วงการกฎหมายและระบบศาลยุติธรรม โดยร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ บริเวณลานพิธี หน้าอาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์