ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^

โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน

โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายฉันชาย โรจนสโรช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายกฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปีงบประมาณ 2561" ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน จังหวัดกาฬสินธุ์