ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^

ร่วมต้อนรับท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ พร้อมคณะเนื่องในโอกาสนิเทศงานการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๑

ร่วมต้อนรับท่านอธิบดีผู้พิพากษาภาค  ๔ พร้อมคณะเนื่องในโอกาสนิเทศงานการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายฉันชาย โรจนสโรช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และลูกจ้างศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมต้อนรับ นายสันทัด สุจริต อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และคณะเนื่องในโอกาสตรวจและนิเทศงานคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้คำแนะนำแก้ไขข้อขัดข้องและให้การสนับสนุนการบริหารจัดการคดี  ณ  หอประชุม ๑  อาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์