ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ^_^----------Kalasin Provincial Court-------------^_^

พิธีบวงสรวง อนุสารวรีย์พระยาชัยสุนทร จ.กาฬสินธุ์

พิธีบวงสรวง อนุสารวรีย์พระยาชัยสุนทร จ.กาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นายฉันชาย โรจนสโรช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ประชาชนให้การเคารพกราบไหว้และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวกาฬสินธุ์  ณ ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์